Polityka prywatności

 • Home
 • Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności reguluje zasady gromadzenia, wykorzystywania, utrzymywania, ujawniania i ochrony danych osobowych Użytkowników strony internetowej dostępnej pod adresem cbtc.pl prowadzony przez Cieciera BTC sp. z o.o. oraz wszystkich produktów i usług z nimi związanych.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Cieciera BTC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sarmacka 1B/104, 02-972 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000556455 o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł, opłacony w całości, NIP: 9512392290, REGON: 361456128, nr tel. +48 781 691 777, adres email: karol.cieciera@cbtc.pl ( dalej: „Spółka”). Adres do korespondencji: 08-110 Siedlce, Ujrzanów 175B. W Cieciera BTC sp. z o.o. został powołany Inspektor Ochrony Danych, adres: 08-110 Siedlce, Ujrzanów 175 B, adres e-mail: rodo@cbtc.pl
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane w przypadku: a) odwiedzania przez Użytkowników strony internetowej, b) innych działań, usług, funkcji lub zasobów udostępnianych w Sklepie Internetowym.
 3. W trakcie wizyty Użytkowników w stronie Internetowej pobierane są w sposób automatyczny informacje w zakresie m.in. adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki internetowej, typu systemu operacyjnego.
 4. Użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie adresu e-mail, jednakże Stronę można odwiedzać również anonimowo. Użytkownik zawsze może odmówić dostarczenia danych identyfikacyjnych, z zastrzeżeniem, że nie podanie wymaganych danych skutkować może brakiem działania pewnych funkcjonalności Strony.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu:
  1. zapewnienia bezpieczeństwa usług,
  2. realizacji zawartych umów,
  3. usprawnienia działania Sklepu Internetowego,
  4. wysyłania okresowych wiadomości e-mail,
  5. dokonywania pomiarów, które pozwalają udoskonalać oferowane produkty i usługi.
 6. Dane osobowe Użytkownika Strony mogą być udostępniane podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do wykonywania zawartych Umów tj. m.in. dla celów obsługi transakcji płatniczych online, obsługi rachunkowej czy usług związanych z obsługą i utrzymaniem Strony.
 7. W Sklepie Internetowym mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Strony i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Stronę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.
 8. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zwiększenia wygody Użytkownika. Pliki są umieszczane w urządzeniu podłączonym do Internetu podczas każdej wizyty Na Stronie, co pozwala zapamiętać urządzenie Użytkownika. Po wejściu na stronę pojawia się prośba o wyrażenie zgody na umieszczenie plików cookie w urządzeniu użytkownika. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody, działania prowadzone za pośrednictwem urządzenia podłączonego do Internetu nie będą monitorowane w celach marketingowych. Drugi rodzaj plików cookie ( sesyjne pliki cookie), może być wymagany do obsługi wybranej funkcji. Pliki cookie tego rodzaju nie są blokowane po niewyrażeniu przez Użytkownika zgody na ich umieszczenie w komputerze. Wybór Użytkownika zostanie zachowany w pliku cookie na okres 90 dni. Jeśli Użytkownik chce zmienić wybraną wcześniej opcję, powinien usunąć pliki cookie ze swojej wyszukiwarki internetowej. Większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie w urządzeniu plików cookie, a Użytkownik może nie wyrazić na to zgody, dokonując zmian w ustawieniach przeglądarki. Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookie, Użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny. Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookie znajdują się w pliku Pomoc przeglądarki internetowej.
 9. Dane osobowe Użytkowników, w przypadku gdy podstawą ich przetwarzania jest zgoda, przetwarzane są tak długo aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 10. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkowników przetwarzane są tak długo jak to jest niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres opowiadający okresowi przedawnienia roszczeń lub wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.
 11. Użytkownik ma dostęp do swoich danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Strony, może je modyfikować lub poprawiać. Użytkownik ma w szczególności prawo do:
  1. żądania dostępu do własnych danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. przenoszenia danych,
  7. cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Reklamy pojawiające się w Sklepie Internetowym mogą być dostarczane przez Google. Google poprzez używanie plików Ciasteczek DART ma możliwość oferowania reklam Użytkowników bazując na ich wizytach na Stronie oraz innych witrynach. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam i w tym celu należy wejść na stronę www.aboutads.info.
 13. Strona korzysta z narzędzi Google Analytics. Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Google Analytics znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
 14. Sklep Internetowy nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18 roku życia. Nie gromadzimy oraz nie przechowujemy danych od Użytkowników, o których wiemy iż posiadają mniej niż 18 lat.
 15. Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w dowolnym momencie, w szczególności w celu zapewnienia zgodnego z prawem przetwarzania oraz ochrony danych osobowych Użytkowników. W wypadku zmiany Polityki Prywatności zaktualizowana zostanie data dokumentu. Zalecamy aby Użytkownicy korzystający ze Sklepu Internetowego sprawdzali tą stronę pod kątem wszelkich zmian, aby być na bieżąco z informacjami na temat tego, w jaki sposób chronimy gromadzone dane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego obowiązkiem jest okresowe przeglądanie Polityki Prywatności i zapoznawanie się z jej modyfikacjami.
 16. Użytkownik korzystając ze Strony wyraża zgodę na zasady wskazane w niniejszej Polityce Prywatności. Korzystanie ze Strony po opublikowaniu zmian w tych zasadach jest równoznaczne z ich akceptacją.
 17. Użytkownik może zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące niniejszej Polityki Prywatności na adres mailowy: karol.cieciera@cbtc.pl